De zorg en bekommernis waarmee Jimmy Wyseur zijn schilderijen aftast wijst op een uitzonderlijk nauwe relatie als van een vader met zijn kind. Het begin verraadt immers nooit het eindpunt. Het lijkt nooit wat het is, het is nooit wat het lijkt, maar het wordt steeds wat het moet worden.

 

Zijn werken zijn een heel gevoelsmatige en eerlijke abstractie, niet gebonden aan regels en wetten, een kunstuiting zeer moeilijk te vatten door het verstand maar des te meer te smaken door ons hart.

 

Geert Monteyne, schilder

 

 

Atypisch... kunst zit in de genen. Zijn schilderijen zijn niet cerebraal maar intuïtief, impulsief, expressief en gedreven vanuit het gemoed dat intens is en hevig kan schommelen.

 

Jimmy heeft een intrigerende coloriek en een hoge esthetiek. De kijker wordt uitgedaagd het geheim van zijn gecodeerde taal te zoeken. 

 

Openingstoespraak "3" aarde, water en vuur

 

 

 

 

Alle afbeeldingen binnen deze site zijn auteursrechterlijk beschermd.  Reproducties van afbeeldingen (ook gedeeltelijke) zijn niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.


© Jimmy wyseur - 2015